Ga naar de inhoud

TC Bericht Trainingen

Tijdens de afgelopen herfstvakantie is het opgevallen dat er op ons veld niet of nauwelijks is getraind door de diverse teams.

Het bestuur en de TC hebben hierover gesproken en het is ons niet duidelijk wat hieraan ten grondslag ligt of wie hiertoe het initiatief heeft genomen. Wij vinden dat leden altijd in staat moeten worden gesteld om te trainen als ze daar behoefte aan hebben.

Het bestuur heeft in samenspraak met de TC het besluit genomen dat alleen in overleg met de TC kan worden besloten om trainingen te laten vervallen. In de zaal is dit nog belangrijker, omdat de zaal al is ingehuurd en dus betaald moet worden.