Ga naar de inhoud

Samen in het zwart

scheidsrechters gezocht!

Op de ledenvergadering van 21 november 2016 stond het
onderwerp scheidsrechters hoog op de agenda. Het bestuur heeft die avond
akkoord gekregen van de ledenvergadering om de invulling van de
scheidsrechterlevering daar waar nodig bij de teams neer te leggen.
Gevolg hiervan was een opdracht voor de teams om dit besluit invulling
te geven en te overleggen hoe dit per team opgepakt gaat worden.

Het begon 2½ jaar geleden enthousiast, met 7 aanmeldingen.

Van de toen aangemelde personen zijn op dit moment alleen Mike en
Nick nog over. En als zij beiden voor het 1e geselecteerd worden, zijn
zij op dezelfde momenten niet beschikbaar.

HBC zit te springen om scheidsrechters!

Dus pas de theoretische kennis van je spelregelbewijs toe in de praktijk en meld je aan bij secretaris@kvhbc.nl

Met het vertrek van Scott is er ook behoefte aan een nieuwe
scheidsrechtercoördinator maar dat lezen jullie elders in de nieuwsbrief.

Korfbal is niet alleen trainen en spelen. Korfbal is een teamsport, dat doe je met z’n allen!

Wij rekenen op jullie!

Namens bestuur kv HBC

Niels Blaauw, secretaris