Meteen naar de inhoud

Nieuwe samenstelling TC en JTC

Beste allemaal,

Het jaar is weer omgevlogen, en zo zitten we alweer in 2019. We willen jullie via deze weg allemaal een heel voorspoedig en sportief nieuw jaar wensen! En we hopen dat jullie een gezellige jaarwisseling hebben gehad.
Wij zijn klaar voor het nieuwe jaar! Jullie ook?

 Tijdens de algemene ledenvergadering heeft het bestuur een oproepje gedaan voor nieuwe TC leden.
Nog dezelfde avond zijn er verschillende personen geweest die ons, Michel en Linda, enthousiast hebben aangesproken om zichzelf aan te melden. Ook zijn er ideeën geopperd. Hier zijn we mee aan de slag gegaan.
Na overleg tussen de jeugdtc, de seniorentc en het bestuur zijn we trots om jullie mede te delen dat er twee goed bezette tc’s zijn hervormd. 

Vanaf heden zullen deze commissies er als volgt uitzien. 

De jeugd technische commissie:
Ralph Eckard, Myra Meijer,  Margo Meijer en Annemiek Denneman. 

De senioren technische commissie:
Michel van Boordt, Linda Wind en Gea Vink.
Op de achtergrond blijft Wendy Dekker nog betrokken.

 We zijn erg blij dat deze mensen hun steentje willen bijdragen in de vereniging. En hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking.
Alvast heel erg bedankt. 

Mike en Gea, bij deze ook bedankt voor jullie inzet voor de jeugdcommissie.