Ga naar de inhoud

Halve penningmeester gezocht!

Beste leden van HBC,
Vanaf 15 december heeft HBC geen penningmeester meer.
Wij zijn dus dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Om het jullie gemakkelijker te maken hebben we de functie gesplitst. Wij hebben Pim Koning bereid gevonden om de financiële administratie op zich te nemen. Hij is zich aan het inwerken bij Els. Het bestuur is blij dat hiermee een stuk continuïteit wordt gewaarborgd.

 Wat doet een penningmeester dan nog?
De penningmeester is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en controleert de realisatie hiervan. De penningmeester maakt deel uit van het bestuur en bepaalt met de overige bestuursleden welke koers we als vereniging varen (de visie) en behandelt gezamenlijk de zaken die op de agenda staan en voert eventuele actiepunten uit

Hoeveel tijd is hiervoor nodig?
De tijd die hiervoor nodig is varieert van 1 tot 2 uur per week, met incidenteel een uitschieter en een maandelijkse bestuursvergadering.

Is er hulp aanwezig?
Els blijft voorlopig op de achtergrond als vraagbaak beschikbaar

Wat doe ik als ik geïnteresseerd ben?
Aanmelden kan via Niels.; tel:249321 of hbc.heemskerk-beverwijk@knkv.nl

Wat doe ik als ik iemand ken die geïnteresseerd is?
Denk je iemand te kennen die het zou willen/kunnen, dan mag je dit ook melden. wij zullen die persoon dan discreet benaderen.