Ga naar de inhoud

Extra ledenvergadering 3 april

Aankondiging extra algemene vergadering

Het bestuur van kv HBC kondigt hierbij een extra algemene vergadering aan. Deze wordt gehouden op:
Maandag 3 april 2017, aanvang: 20:00uur

Op de agenda staan de volgende onderwerpen: 

 1. Jaarverslag financieel
 2. Verslag Kascontrolecommissie
  1. Voorstel decharge bestuur
 3. Aanpassing peildatum en leeftijdsgrens contributie
  1. Presentatie van november 2016
  2. Stemming over wijziging Huishoudelijk reglement
 4. Nieuwe clubkleding
  1. Presentatie plan
  2. Stemming over nieuwe tenue
  3. Stemming over wijzigen Statuten

 Let op!

Een besluit tot statutenwijziging en/of reglementswijziging behoeft de instemming van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste één derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.

Alle leden van HBC zijn welkom.

Leden vanaf 15 jaar hebben stemrecht. Leden tot 15 jaar hebben stemrecht via een aanwezige ouder/wettelijke vertegenwoordiger.