Ga naar de inhoud

Aankondiging enquete korfballen op 1 dag

Belangrijke mededeling voor alle HBC-ers

Op de algemene ledenvergadering van 26 november 2018 is het agendapunt “korfbal op één dag” behandeld. Middels een presentatie heeft het bestuur de vereniging geïnformeerd over wat de consequenties van korfballen op één dag zouden kunnen zijn. Er is die avond door het bestuur gemeld dat de mening van elk HBC-lid voor het bestuur zeer belangrijk is. Een dergelijke grote stap voor HBC mag en wil het bestuur niet nemen zonder de mening van de leden van de vereniging. Het is voor het bestuur van groot belang dat we een goed beeld krijgen van hoe zo’n grote verandering in de organisatie van onze vereniging wordt beleefd. Middels een enquête wil het bestuur zichzelf op de hoogte stellen hoe jullie er tegenover staan. Deze enquête zal binnenkort via de mail aan alle leden van HBC worden verstuurd. In de enquête worden vragen gesteld over diverse zaken waar je persoonlijk en als vereniging mee te maken krijgt als HBC op één dag gaat korfballen.

Dus houdt uw mailbox goed in de gaten, download het Word bestand in de bijlage en vul de enquête in.
In de betreffende mail zal nog een korte uitleg worden gegeven.

Namens het bestuur van kv HBC,

Henri Kouwenhoven, voorzitter.